دوشنبه, 23 اسفند 1395 ساعت 10:54

افزایش 34 درصدی تولید مس محتوا و 36 درصدی کنسانتره مس


معدن سبز: به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، تولید کنسانتره مس در نیمه نخست سال 92 برابر با 389 تن بود ، در نیمه نخست سال 95 به 5311 هزار تن ، مس محتوای معدنی از 105 هزار تن به 141 هزار تن و کاتد از 92 هزار تن به 95.55 هزار تن افزایش یافته است.

عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران حاکیست که در 11 ماه منتهی به پایان بهمن 95 میزان تولیدکنسانتره مس 986 هزار تن، مس محتوای معدنی 259 هزار تن و کاتد 1733 هزار تن بود که نسبت به هدف برنامه پیش بینی شده در کاتد 98 درصد برنامه محقق شده و در کنسانتره مس و مس محتوای معدنی به ترتیب 3 و 77 درصد بالاتر از هدف برنامه پوشش داده شده است.
بر این اساس تا پایان سال 95 بیش از 280 هزار تن مس محتوای معدنی تولید خواهد شد که این میزان 5.6 درصد بالاتر از برنامه تولید شرکت ملی صنایع مس است.
برنامه تولید سال 1396 بیش از 284 هزار تن مس محتوای معدنی است.
شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین 18 پروژه توسعه ای در دست اجرا دارد که سرمایه گذاری کل این طرح ها در مجموع حدود 14 هزار میلیارد تومان است که بتدریج تا سال 1399 تکمیل و راه اندازی خواهد شد.
از آنجا که شرکت ملی صنایع مس ایران در برنامه توسعه خود، 4 معدن جدید را از سال های قبل در حال آماده سازی و شکل دهی دارد و اکثر تجهیزات و دستگاه های مربوط به کارخانه های تغلیظ برای تولید کنسانتره از این معادن را نیز خریداری کرده است، در جهت مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی در این طرح های عظیم دعوت کرده است.
اکتشاف
شرکت مس همچنین برای پویایی معادن خود و کشف اندیس های جدید و معادن دیگر در نواحی مختلف در فعالیت مداوم است. در این راستا مطالعات پی جویی در استان های آذربایجان شرقی و کرمان در مساحتی بیش از 9000 کیلومتر مربع در دست انجام است. برنامه ریزی برای انجام مطالعات پی جویی ناحیه ای در منطقه جنوب استان کرمان، سمنان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی در محدوده تقریبی 12 هزار کیلومتر مربع در دستور کار اکتشاف قرار دارد. در ضمن برنامه ریزی در خصوص انجام مطالعات پایه ای ژئوفیزیک هوابرد در محدوده ای به وسعت 17 هزار کیلومترمربع در حال انجام است.